Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

กิจกรรมภายใต้โครงการ 

ESCO Business Matching (10 ครั้ง)

 

      สถาบันพลังงานฯ ดำเนินการจัดงานสัมมนาย่อย (ESCO Business Matching) มีเป้าหมายจำนวน 10 ครั้ง (ต่างจังหวัด 7 ครั้ง และจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 ครั้ง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาคารและโรงงานควบคุมที่อยู่ในจังหวัดที่จัดกิจกรรมหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน รวมถึงมาตรฐานการเป็นบริษัทจัดการพลังงานในไทย และมีการจัดกิจกรรม Matching ระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจที่จะลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานได้เจรจาด้านธุรกิจอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน ได้อย่างตรงเป้าหมายที่ผู้ประกอบการต้องการ ตลอดจนการเสวนาถึงกรณีศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จการอนุรักษ์พลังงานโดยระบบ ESCO

ESCO Business Matching ครั้งที่ 1 จัดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 172 คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 62 บริษัท แบ่งเป็นโรงงาน 57 แห่ง อาคาร 2 แห่ง และอื่นๆ 3 แห่ง บูธนิทรรศการโดยบริษัทจัดการพลังงาน และสถาบันการเงิน ร่วมออกบูธทั้งสิ้น 17 บูธ

ESCO Business Matching ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 13 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องราชาเทวะ ชั้น 6 โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 130 คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 56 บริษัท แบ่งเป็นโรงงาน 47 แห่ง อาคาร 9 แห่ง และอื่นๆ 5 แห่ง บูธนิทรรศการโดยบริษัทจัดการพลังงาน 12 บูธ และสถาบันการเงิน 3 บูธ รวมออกบูธทั้งสิ้น 15 บูธ

ESCO Business Matching ครั้งที่ 3 จัดวันที่ 26 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบุษราคัม 1-2 โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 158 คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 75 บริษัท แบ่งเป็นโรงงาน 52 แห่ง อาคาร 23 แห่ง บูธนิทรรศการโดยบริษัทจัดการพลังงาน 9 บูธ และสถาบันการเงิน 2 บูธ รวมออกบูธทั้งสิ้น 11 บูธ
 

ESCO Business Matching ครั้งที่ 4 จัดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 153 คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 56 บริษัท แบ่งเป็นโรงงาน 48 แห่ง อาคาร 8 แห่ง บูธนิทรรศการโดยบริษัทจัดการพลังงาน 13 บูธ และสถาบันการเงิน 2 บูธ รวมออกบูธทั้งสิ้น 15 บูธ


ESCO Business Matching ครั้งที่ 5 จัดในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 130 คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 38 บริษัท แบ่งเป็นโรงงาน 25 แห่ง อาคาร 11 แห่ง และอื่นๆ 2 แห่ง บูธนิทรรศการโดยบริษัทจัดการพลังงาน 17 บูธ และสถาบันการเงิน 2 บูธ รวมออกบูธทั้งสิ้น 19 บูธ

ESCO Business Matching ครั้งที่ 6 จัดในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 135คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 58 บริษัท แบ่งเป็นโรงงาน 49 แห่ง อาคาร 9 แห่ง บูธนิทรรศการโดยบริษัทจัดการพลังงาน 11 บูธ และสถาบันการเงิน 2 บูธ รวมออกบูธทั้งสิ้น 13 บูธ

ESCO Business Matching ครั้งที่ 7 จัดในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 2 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 138 คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 53 บริษัท แบ่งเป็นโรงงาน 20 แห่ง อาคาร 33 แห่ง บูธนิทรรศการโดยบริษัทจัดการพลังงาน 13 บูธ และสถาบันการเงิน 2 บูธ รวมออกบูธทั้งสิ้น 15 บูธ

ESCO Business Matching ครั้งที่ 8 จัดในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องราชาวดี เฮอร์ริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จ.ระนอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 126 คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 37 บริษัท แบ่งเป็นโรงงาน 22 แห่ง อาคาร 15 แห่ง บูธนิทรรศการโดยบริษัทจัดการพลังงาน 4 บูธ และสถาบันการเงิน 2 บูธ รวมออกบูธทั้งสิ้น 6 บูธ

ESCO Business Matching ครั้งที่ 9 จัดในวันที่ 26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 47 บริษัท แบ่งเป็นโรงงาน 35 แห่ง อาคาร 12 แห่ง บูธนิทรรศการโดยบริษัทจัดการพลังงาน 7 บูธ และสถาบันการเงิน 3 บูธ รวมออกบูธทั้งสิ้น 10 บูธ

ESCO Business Matching ครั้งที่ 10 จัดในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 161 คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 79 บริษัท แบ่งเป็นโรงงาน 38 แห่ง อาคาร 33 แห่ง และอื่นๆ 8 แห่ง บูธนิทรรศการโดยบริษัทจัดการพลังงาน 11 บูธ สถาบันการเงิน 3 บูธ และบูธสถาบันพลังงานฯ รวมออกบูธทั้งสิ้น 5 บูธ


<<Back