Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รายละเอียดผู้ให้บริการ


รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการให้ ESCO เข้าไปดำเนินการการอนุรักษ์พลังงานให้มีดังต่อไปนี้
หากท่านต้องการติดต่อกับสถานประกอบการ ติดต่อได้ที่ ESCO Information Center
โทรศัพท์ : 023451250-51 email : admin@thaiesco.org

รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
รายละเอียด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย มาเลเซีย และออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ด้วย ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรด้านวิศวกรรมระดับแนวหน้าของประเทศในธุรกิจการประหยัดพลังงานครบวงจร โดยได้นำแนวความคิดและวิธีการทำงานจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานธุรกิจด้านพลังงานมากว่า 20 ปี มาเป็นบรรทัดฐานในการให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศ โดยยึดถือปรัชญาว่า มาตรการประหยัดพลังงานที่นำเสนอจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีการพิสูจน์การติดตั้งและใช้งานจริง สามารถวัดผลการประหยัดได้ ขอบเขตการให้บริการ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจด้านการประหยัดพลังงานนั้นแตกต่างจากธุรกิจที่มีการขายสินค้าและบริการอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น การบริการของ ECS จึงเน้นที่การนำเสนองานเป็นลักษณะ Turnkey และมีการทำสัญญาการรับประกันผลการประหยัด (Energy Performance Contracting) ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจ ซึ่งมีขอบเขตดังนี้ 1. ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น 2. ให้คำแนะนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะกิจการ 3. ทำการตรวจสอบการใช้พลังงานอย่างละเอียด 4. ทำการแนะนำแหล่งเงินกู้ให้กับลูกค้า (กรณีที่สนใจ) 5. นำเสนอรายงานการตรวจสอบและมาตรการที่สามารถประหยัดได้พร้อมการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนเพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกมาตรการที่ต้องการ 6. นำเสนอสัญญาการรับประกันการประหยัดพลังงาน 7. ติดตั้งระบบประหยัดพลังงานและทดสอบระบบ 8. ทำการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด 9. ให้การฝึกอบรมแก่พนักงานในสถานประกอบการ 10. ควบคุมและบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดอายุสัญญา
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539
ประสบการณ์ 27 ปี
ทุนจัดตั้ง 20 ล้านบาท
บุคลากร 25 คน  
ที่ตั้ง 634/2 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
ภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (662) 935-6740 
โทรสาร (662) 935-6744 
จุดเด่นของบริษัท ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม จากความร้อนทิ้ง (Absorption Chiller)
Website www.ecsthai.co.th  
โลโก
รูปอาคาร

 

ความเชี่ยวชาญ
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น(Chiller)
ปั๊มความร้อน ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ หอระบายความร้อน
ระบบการจัดการพลังงาน

 

รายละเอียดความเชี่ยวชาญ
การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
เครื่องปรับอากาศแบบดูดซึม (Absorption Chiller) 
เป็นเทคโนโลยีที่นำแหล่งพลังงานจากความร้อนเหลือ (hot water, exhust, steam), Biogas, NGV, LPG เพื่อผลิตน้ำเย็น หรือระบบปรับอากาศ

ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
ระบบโคเจนเนอเรชั่น( cogeneration) คือ ระบบที่ให้การกำเนิดพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานกล และมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนในขณะเดียวกัน โดยอาศัยเชื้อเพลิงแหล่งเดียวกัน ประสิทธิภาพของระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วมสูงถึง 80% เมื่อเทียบกับระบบผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวที่มีประสิทธิภาพ 40% 
ปั๊มความร้อน
Absorption Heat Pump
เป็นเทคโนโลยีการนำความร้อนเหลือมาผลิตเป็นน้ำร้อน เพื่อใช้ในการบวนการผลิต หรือใช้อุ่นน้ำให้ร้อนก่อนเข้าสู่หม้อต้มไอน้ำ

 

ผลงานที่เคยดำเนินงาน
 
บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำกัด
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
HSBC
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ที ยู ซี อีลาสติก จำกัด
บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
ห้างฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
KFC
บริษัท กรุงเทพ โปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)
อาคารอิตาเลียนไทย ทาวเวอร์
ศูนย์อนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ์
 

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน
การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) การนำความร้อนทิ้ง (Waste Heat) มาใช้ในระบบปรับอากาศด้วย Absorption Chiller 
แหล่งพลังงานประกอบด้วย Hot water, Steam, Exhaust, Direct gas, Biogas
 
 
 
ระบบการตรวจวัดพลังงาน (Energy Monitoring System) ระบบการตรวจวัดพลังงาน เป็นระบบที่ถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆ เพราะจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจสอบหรือพิสูจน์ให้เห็นผลว่ามาตรการประหยัดพลังงานนั้นๆ ที่ลงทุนไปได้ผลตามที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสมรรถภาพของเครื่องจักรว่าอยู่ในสถานะใด ทำให้สามารถใช้ในการวางแผนงานด้านการบำรุงรักษาได้อย่างเที่ยงตรงมากขึ้น 


ACR Data logger เป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดจากประเทศแคนาดาที่มีสินค้าไม่ว่าต้องการวัดพลังงาน อุณหภูมิ ความชื้น อื่นๆ มีให้เลือกทั้งระบบ On line หรือประจำเครื่อง
 
 
 
ระบบประหยัดพลังงานในระบบทำความเย็น (Refrigeration System) ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องทำความเย็นขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ตั้งแต่ 20 kW ขึ้นไปที่ใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดลูกสูบ (Reciprocating or Scroll type) รุ่น Aircool or Watercool น้ำยาจะเป็นแบบ Freon หรือ Amonia ก็ตาม ได้มีการติดตั้งอย่างแพร่หลายในประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา   ระบบการทำงานเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เครื่องคอมเพรสเซอร์ทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยี Proportional Differential Adjustment (PDA) ซึ่งจะปรับการทำงานให้เป็นไปตามความต้องการ (Load) จริง ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 20% 
 
 
 
ระบบประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ (Air Condition System) ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ตั้งแต่ 20 kW ขึ้นไปที่ใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดลูกสูบ (Reciprocating or Scroll type) รุ่น Aircool or Watercool น้ำยาจะเป็นแบบ Freon หรือ Amonia ก็ตามได้มีการติดตั้งอย่างแพร่หลายในประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา   ระบบการทำงานเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เครื่องคอมเพรสเซอร์ทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยี Proportional Differential Adjustment (PDA) ซึ่งจะปรับการทำงานให้เป็นไปตามความต้องการ (Load) จริง ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 20% 
 
 
 
ระบบแสงสว่าง (Lighting Control) 1.  ระบบประหยัดพลังงานสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์  (Lightsave)

เหมาะสำหรับโรงงานหรืออาคารที่มีการใช้หลอดจำนวนมาก  จำนวนชั่วโมงการทำงานตั้งแต่ 12 ชม. ต่อวันขึ้นไป และต้องการประหยัดพลังงาน  โดยการติดตั้งอุปกรณ์นี้ สามารถประหยัดพลังงานกว่า 30%  ผลการคืนทุนไม่เกิน 2 ปี2. ระบบประหยัดพลังงานสำหรับหลอดชนิด (High Intensity Discharge)

            เช่น หลอดเมอร์คิวรี่ หลอดเมททอลฮาไลด์ หลอดไฮเพรชเชอร์โซเดียมระบบนี้ สามารถลดความสว่างได้  2 step คือ 75% 
และ 55%  สามารถประหยัดพลังงานได้ 17%, 32% ตามลำดับ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่สามารถลดค่าความสว่างได้ในบางช่วงเวลา อาทิ เช่น คลังสินค้า เป็นต้น3.  ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Controller) 

เป็นชุดควบคุมระบบแสงสว่างให้ทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้  หรือเมื่อมีคนทำงานอยู่ เหมาะสำหรับ อาคารสำนักงานที่มีการ
จัดวางผังการทำงานอย่างลงตัวและต้องการตั้งเวลาการปิดเปิดเพื่อสามารถประหยัดพลังงาน4. ชุดประหยัดพลังงานไฟถนน (Step down ballast) 

เป็นชุดควบคุมการหรี่ไฟตามโปรแกรมเวลาที่ตั้งไว้เหมาะสำหรับ ไฟถนนสาธารณะ หรือไฟส่องสว่างรอบโรงงาน ท่าเรือ 
โกดังเก็บสินค้ากลางแจ้ง ที่ต้องการประหยัดพลังงาน สามารถประหยัดไฟระหว่าง 27% – 34%5.Electronic ballast 

เหมาะสำหรับอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์จำนวนมากและต้องการออกแบบให้มีการ ประหยัดพลังงานตั้งแต่เริ่มต้น แนะนำให้ทำการติดตั้งบัลลาสต์ประเภทอิเลคโทรนิคร่วมกับโคมไฟประสิทธิภาพสูงในครั้งเดียวกันสามารถประหยัดพลังงานได้ 30% มื่อเปรียบเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา6.  แผ่นสะท้อนแสงประสิทธิภาพสูง ( High efficiency lighting reflector) 

เป็นแผ่นสะท้อนแสงที่นิยมติดตั้งกับโรงงานหรืออาคารเก่าที่มีการออกแบบมานานและต้องการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและช่วยการประหยัดพลังงาน สามารถออกแบบได้กับโคมทุกประเภทและลดปริมาณของหลอดลงถึงกว่า 33% แต่ความสว่างอย่างใกล้เคียงของเดิม ประหยัดไฟฟ้ากว่า 30% 
 
 
 

 

 

Top