Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รายละเอียดผู้ให้บริการ


รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการให้ ESCO เข้าไปดำเนินการการอนุรักษ์พลังงานให้มีดังต่อไปนี้
หากท่านต้องการติดต่อกับสถานประกอบการ ติดต่อได้ที่ ESCO Information Center
โทรศัพท์ : 023451250-51 email : admin@thaiesco.org

รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด
รายละเอียด บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด; Energica Co.,Ltd เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการการจัดการพลังงาน และให้คำปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในสถานประกอบการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในลักษณะเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน (Turn-key Project) ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล หามาตรการประหยัดพลังงานและดำเนินการให้เป็นรูปธรรม จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับประกันผลการประหยัดพลังงานในรูปแบบของสัญญาการประกันศักยภาพด้านพลังงาน (Energy Performance Contract; EPC) ทั้งเป็นผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และระบบที่ให้บริการแบบครบวงจรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ โรงงาน, โรงแรม และโรงพยาบาล ตลอดจนส่วนราชการและองค์กรของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547
ประสบการณ์ 19 ปี
ทุนจัดตั้ง 1000000 ล้านบาท
บุคลากร 15 คน  
ที่ตั้ง 19 ซอยแก้วเงินทอง 29 แขวงบาระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
ภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 865 5331 
โทรสาร 02 865 5332 
จุดเด่นของบริษัท การประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมัน ก๊าซ และ การใช้พลังงานทดแทน
Website www.energica.co.th  
โลโก

 

ความเชี่ยวชาญ
เครื่องทำความเย็น(Chiller) อุปกรณ์มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่

 

รายละเอียดความเชี่ยวชาญ
การปรับปรุงหม้อไอน้ำ
โดยใช้เทคโนโลยีไมโครอิมัลชั่น (Micro-emulsion system)
ระบบโอโซน
ระบบโอโซนสำหรับการซักผ้า เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานซักรีด โรงแรม และโรงพยาบาล

 

ผลงานที่เคยดำเนินงาน
 
บริษัท ไทยเพรสิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีช รีสอร์ท จำกัด
บริษัท แกรนด์ เอสเสท ดีเวลลปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน
การปรับปรุงหม้อไอน้ำ
เทคโนโลยีไมโครอิมัลชั่นสำหรับการประหยัดน้ำมัน
 
 
 
อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองเป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ายี่ห้อ VO Axis นี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ปรับแรงดันไฟฟ้าโดยเฉพาะในระบบแสงสว่าง ซึ่งการที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงเกินพิกัดจะส่งผลให้ต้องรับภาระค่าใช้ไฟฟ้ามากเกินจริง และทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องรับแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าเกณฑ์ปกติ จึงมีแนวโน้มที่จะทำให้หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ
 
  ประโยชน์ของ VO Axis
• ลดพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินความจำเป็น จึงเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 5-15%
• ลดปริมาณความร้อนที่เกิดจากระบบแสงสว่าง ซึ่งจะส่งผลให้
o ระบบปรับอากาศทำงานน้อยลง
o อายุการใช้งานของอุปกรณ์ยาวนานขึ้น
• ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
จุดเด่นของ VO Axis 
• ประสิทธิภาพสูง > 97%
• มีการติดตั้งระบบ By Pass 
• ติดตั้งง่าย ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย
• ผ่านการทดสอบจาก สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
ระบบโอโซน
ระบบโอโซนสำหรับการซักผ้า ระบบโอโซนสำหรับการซักผ้าเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กัน ในปัจจุบันการซักผ้าใช้พลังงานน้ำมันสำหรับทำน้ำร้อนในการซักผ้า และมีการใช้ปริมาณสารเคมีจำนวนมากเพื่อความสะอาดของเนื้อผ้า ดังนั้นจึงทำให้ขั้นตอนการล้างน้ำเปล่าจำเป็นต้องใช้หลายขั้นตอนเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรก และสารเคมี
 หลังจากติดตั้งระบบโอโซนสำหรับการซักผ้าแล้วนั้น ไม่ใช้น้ำร้อนในการซักผ้า และลดปริมาณการใช้สารเคมีลง ดังนั้นสามารถลดการใช้พลังงานได้ทั้งน้ำมัน และลดขั้นตอนการซักผ้าลง ก็ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ พร้อมทั้งคุณภาพผ้าที่ได้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ยืดอายุการใช้งานของผ้า (เนื่องจากไม่ใช้น้ำร้อนในการซัก) ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของระบบซักผ้าลดลง
 
  ประโยชน์ของระบบโอโซนสำหรับการซักผ้า
ด้านพลังงาน
• ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำ โดยลดขั้นตอนการซักผ้าและอบผ้า
• ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยงดการใช้น้ำร้อนในขั้นตอนการซักผ่า
• ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและซ่อมบำรุง
• ลดพลังงานในการบำบัดน้ำเสีย
• ช่วยลดเวลาในการซักผ้า  ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มรอบการซักผ้าต่อวันได้มากขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม
• คุณภาพน้ำเสียดีขึ้น เนื่องจากปริมาณการใช้สารเคมีลดลง
• ลดปริมาณสารตกค้างในน้ำเสีย
ความปลอดภัยในการทำงาน สุขอนามัย
• คุณภาพผ้าสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
• คุณภาพของเนื้อผ้านุ่ม ไม่เกิดระคายเคืองต่อผิวหนัง
• สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้น เพราะอุณหภูมิในห้องซักผ้าลดลง
 

 

 

Top