Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รายละเอียดผู้ให้บริการ


รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการให้ ESCO เข้าไปดำเนินการการอนุรักษ์พลังงานให้มีดังต่อไปนี้
หากท่านต้องการติดต่อกับสถานประกอบการ ติดต่อได้ที่ ESCO Information Center
โทรศัพท์ : 023451250-51 email : admin@thaiesco.org

รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526
ประสบการณ์ 40 ปี
ทุนจัดตั้ง 100 ล้านบาท
บุคลากร 306 คน  
ที่ตั้ง 406 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 022901200 
โทรสาร 022901242 
จุดเด่นของบริษัท
Website www.peerapat.com  
โลโก
รูปอาคาร

 

ความเชี่ยวชาญ
การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่

 

รายละเอียดความเชี่ยวชาญ
ปั๊มความร้อน
ออกแบบและผลิตเครื่องปั๊มความร้อนทุกประเภท โดยออกแบบและให้คำปรึกษาการใช้เครื่องปั๊มความร้อนกับงานด้านวิศวกรรมและวางระบบการผลิตปั๊มความร้อน,การบริหารโครงการ,การติดตั้ง,การบริหารทางการใช้พลังงานของระบบที่เครื่องปั๊มความร้อน,การติดตามและการบำรุงรักษาระบบ,การประกันผลของการประหยัดจากการใช้เครื่องปั๊มความร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์
- ออกแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทางด้านความร้อนและความเย็น โดยตรงและผสมผสานกับระบบประหยัดพลังงานประเภทอื่น,การบริหารโครงการ,การติดตั้ง,การบริหารการใช้ความร้อนแสงอาทิตย์กับงานด้านวิศวกรรมและการผลิตทุกลุ่มอุตสาหกรรม,การติดตามและการบำรุงรักษา,การประกันผลของการประหยัดจากการออกแบบระบบและอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์
- การออกแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการทำความร้อนและความเย็นของเครื่องปั๊มความร้อนผสมผสานกับระบบประหยัดพลังงานประเภทอื่น
ระบบการจัดการพลังงาน
มีการตรวจเช็คและวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้า,พลังงานเชื่อเพลิงในระบบงานด้านวิศวกรรมและการผลิตทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีการออกแบบกำหนดอุปกรณ์,เครื่องมือการใช้พลังงานในต้นทุนต่ำและตรวจติดตามการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบออนไลส์ มีการวิเคราะห์และประเมินการประมวลผลจากการเลือกระบบและการประกันผลของการประหยัด

 

ผลงานที่เคยดำเนินงาน
 
 

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน

 

 

Top