Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

ลงทะเบียนผู้ขอรับบริการ 


ข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก *
  จำนวนตัวอักษรตั้งแต่ 6-16 ตัวอักษร , ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ,ตัวเลข
รหัสผ่าน *
  จำนวนตัวอักษรตั้งแต่ 6-16 ตัวอักษร , ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ,ตัวเลข
ยืนยันรหัสผ่าน *  
  ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
อีเมลล์ *
  อีเมล์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันของคุณ เพื่อประโยขน์ในการติดต่อจากทางคณะทำงาน


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ
โทรศัพท์
ตำแหน่ง


ข้อมูลบริษัท

ชื่อโรงงาน/บริษัท *
สถานประกอบการของท่าน
เป็นธุรกิจประเภท
*
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อ
   
ที่ตั้งของสถานประกอบการ *

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

*

โทรศัพท์

*

แฟกซ์

 

Website

 

จำนวนพนักงานทั้งหมด
ในสถานประกอบการ

 คน
จำนวนกะ

จำนวนชั่วโมงต่อกะ

 ชั่วโมง

ผู้ประสานงาน

 

ชื่อ

*

นามสกุล

*

ตำแหน่ง

 

มือถือ

 

โทรศัพท์

*

E-mail

*


ประเภทของสถานประกอบการ

โรงงาน

อาคาร
ข้อมูลการใช้พลังงานโดยรวมต่อปี (Energy Conumption per year)

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ปริมาณ  KWh/yearsaa
  มูลค่า  Baht/years
พลังงานน้ำมันเตาที่ใช้ ปริมาณ  Litres/years
  มูลค่า  Baht/years
พลังงานน้ำมันดีเซลที่ใช้ ปริมาณ  Litres/years
  มูลค่า  Baht/years
พลังงานก๊าซธรรมชาติ
(NG) ที่ใช้
ปริมาณ  ลูกบาศก์ฟุต/ปี (scf.)
  มูลค่า  Baht/years
พลังงานถ่านหินที่ใช้ ปริมาณ  kg/years
พลังงานน้ำที่ใช้ ปริมาณ  ลูกบาศก์เมตร/ปี
  มูลค่า  Baht/years
อื่นๆ โปรดระบุ

 

ปริมาณ โปรดกรอกหน่วย  /ปี
  มูลค่า  Baht/years


โปรดเลือกมาตรการที่ท่านสนใจมากที่สุด 3 อันดับ โดยใส่หมายเลขในช่อง
โครงการ(กรุณาระบุชื่ออุปกรณ์ที่ติดตั้ง) สนใจขอรับบริการ จาก ESCO ลำดับ
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทำความเย็น(Chiller)
อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง
อุปกรณ์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า
ระบบอากาศอัด
มอเตอร์ควบคุม
ปั๊มความร้อน
ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
การปรับปรุงหม้อไอน้ำ
การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
หอระบายความร้อน
ระบบโอโซน
ระบบการจัดการพลังงาน
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานชีวมวล
พลังงานน้ำ
พลังงานลม
ระบบก๊าซชีวภาพ
อื่นๆ
 

รูปแบบการลงทุนที่สนใจ
สถานประกอบการ เป็นผู้ลงทุน (Guarateed Saving)
ESCO เป็นผู้ลงทุน (Shared Saving)
รูปแบบอื่นๆ โปรดระบุ