Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รายละเอียดผู้ให้บริการ


รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการให้ ESCO เข้าไปดำเนินการการอนุรักษ์พลังงานให้มีดังต่อไปนี้
หากท่านต้องการติดต่อกับสถานประกอบการ ติดต่อได้ที่ ESCO Information Center
โทรศัพท์ : 023451250-51 email : admin@thaiesco.org

รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท โอฬาริก กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียด บริษัท โอฬาริก กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2540 โดยกลุ่มวิศวกรสายวิชาชีพในสาขาต่างๆ ที่มีความรักและมุ่งมั่นต่อการทำงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีเป้าหมายเริ่มแรกเพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการด้านวิศวกรรมต่อสังคม โดยเริ่มให้บริการปรึกษาควบคุม และรับเหมางานด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ในโรงงานและอาคาร รวมถึงระบบขบวนการผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาการทำงานหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการดูแลรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าจากลูกค้าของเราในหลายโครงการ ผลจากการเติบโตทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และความสำคัญด้านพลังงาน ในทุกภาคส่วน ด้วยความพร้อมทั้งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัทในการทำงานด้านวิศวกรรมอันยาวนาน ทำให้บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการจัดการด้านพลังงาน (ENERGY SERVICE COMPANY, ESCO) และคุณภาพไฟฟ้ากำลังของประเทศในปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน และแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า ของระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้บริษัทฯยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนเงินทุนในการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนแก่ลูกค้าของบริษัทฯ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540
ประสบการณ์ 26 ปี
ทุนจัดตั้ง 1 ล้านบาท
บุคลากร 15 คน  
ที่ตั้ง 95/97 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางรักพัฒนา บางบัวทอง 
ภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์ 029253272 
โทรสาร 029253274 
จุดเด่นของบริษัท ให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า และพลังงาน ฟรี!
Website www.orarickgroup.com  

 

ความเชี่ยวชาญ
อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า

 

รายละเอียดความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการพลังงาน
ดำเนินการบริหารจัดการประสิทธิภาพพลังงาน โดยให้บริการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้า  เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า ช่วยลดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบและลดความสิ้นเปลืองพลังงานในส่วนที่เกินความจำเป็นใช้งาน  ทำให้สามารถลดปัญหาการหยุดชะงักของขบวนการผลิต ที่มีผลกระทบต่อต้นทุน และอาจสร้างความเสียหายอย่างมากในขบวนการผลิต  อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบำรุงรักษา ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักรให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ผลงานที่เคยดำเนินงาน
 
ห้างเทสโก้ โลตัส
บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวอค จำกัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
 

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน
Industrial Voltage Stabilizer เนื่องจากระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้ามีระยะทางไกล  จึงต้องเพิ่มการส่งแรงดันไฟฟ้าให้เกินกว่าระดับแรงดันปกติ  เพื่อทดแทนแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงปลายทาง ในระบบสายส่งไฟฟ้า  จึงทำให้ผู้ใช้ได้รับแรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินจริง และไม่สม่ำเสมอจากสายส่งของการไฟฟ้า   การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ  เพื่อทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด และคงที่ (380/220V)  ซึ่งเป็นค่าที่อุปกรณ์เครื่องจักรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Optimum efficiency rate voltage)

 
 
 

 

 

Top