Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รายละเอียดผู้ให้บริการ


รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการให้ ESCO เข้าไปดำเนินการการอนุรักษ์พลังงานให้มีดังต่อไปนี้
หากท่านต้องการติดต่อกับสถานประกอบการ ติดต่อได้ที่ ESCO Information Center
โทรศัพท์ : 023451250-51 email : admin@thaiesco.org

รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียด บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 มีความเชี่ยวชาญด้านระบบอากาศอัดในโรงงานอุตสาหกรรมมานานกว่า 20 ปี ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ บริการติดตั้งระบบอากาศอัดสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท บริการให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัดสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท บริการตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัดโดยเฉพาะ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538
ประสบการณ์ 28 ปี
ทุนจัดตั้ง 2 ล้านบาท
บุคลากร 50 คน  
ที่ตั้ง 988 หมู่ 7 ถ.คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัด สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2136-5031-7 
โทรสาร 0-2136-5030 
จุดเด่นของบริษัท อนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดพร้อมรับประกันผลการประหยัดพลังงาน
Website www.powerairengineering.com  
โลโก
รูปอาคาร

 

ความเชี่ยวชาญ
ระบบอากาศอัด การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
ระบบการจัดการพลังงาน อื่นๆ

 

รายละเอียดความเชี่ยวชาญ
ระบบอากาศอัด
1. ทำการสำรวจ วิเคราะห์  กำหนดแนวทางการปรับปรุง เช่น การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ เครื่องปั๊มลม เพื่อการประหยัดพลังงาน  สำรวจพฤติกรรมการใช้ระบบอากาศอัด เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งแบบ Centrifugal Air Compressors และแบบ Screw Air Compressors

2. ทำการสำรวจ วิเคราะห์  กำหนดแนวทางการปรับปรุงเครื่องเติมอากาศสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การตรวจวัดประสิทธิภาพ Air Blower เพื่อการประหยัดพลังงาน  เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนเทคโนโลยีแบบเก่ามาเป็นแบบ Turbo Blower และแบบ Screw Blower

3. นำเสนอเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัดที่เหมาะสมพร้อมรับประกันผลการประหยัดพลังงานแบบ Guaranteed Saving แบบ Shared Saving พร้อมสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract)  

4. เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงพลังงานของระบบอากาศอัด

5. ลงทุนโครงการระบบอากาศอัดแบบประกันค่าพลังงาน (ขายอากาศอัด/ขายลมอัด) แบบ Guaranteed Rebate ลดค่าบำรุงรักษาระบบอากาศอัด  ในโรงงานของท่าน
ระบบอากาศอัด
เพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งจ่ายอากาศอัดด้านปลายทางด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการไหลของอากาศอัดประสิทธิภาพสูง ควบคุมการจ่ายลมอัดให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
ระบบอากาศอัด
ลดการสูญเสียพลังงาน  และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอากาศอัดด้วยการใช้ท่อจ่ายอากาศอัดวัสดุอลูมิเนียมที่ไม่เป็นสนิม  ด้วยผิวที่ราบเรียบตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่เครื่องอัดอากาศถึงจุดใช้งาน ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ยืนยาวขึ้น  ลดการอุดตันของชุดกรองอากาศอัด  ทำให้ประสิทธิภาพของระบบสูงขึ้น ไม่มีการรั่วซึมของอากาศอัด

 

ผลงานที่เคยดำเนินงาน
 
Thai film Industry (Public) Co., Ltd.
S.P.S. Intertech Co., Ltd.
Goodyear (Thailand) Co., Ltd.
Nawa Plastic Industries Co., Ltd.
Siam white Cement Co., Ltd.
Thai Union Paper Co., Ltd.
Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.
TOKIN Electronics (Thailand) Co. Ltd.
Thai Beverage Can (Public) Co., Ltd.
Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.(Plant 2)
Thai Kraft Paper Industry Co., Ltd.
Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd.
Next Can Innovation Co., Ltd.
Thai Kraft Paper Industry Co., Ltd.
Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd.
Next Can Innovation Co., Ltd.
Magnecomp Precision Technology (Public) Co., Ltd.
Toyota Boshoku Gateway (Thailand) Co.,Ltd (Toyota GateWay Plant)
Thai Gypsum Product Co., Ltd.
Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.(Plant 1)
Thai Cold Rooled Steel Sheet Co., Ltd.
The Siam Cement (Thung Song) Co., Ltd.
CPPC (Public) Co., Ltd.(Rayong)
Siam Denso Mfg. Co., Ltd.
Spansion (Thailand) Co., Ltd. [AMD Thailand]
Daisin (Thailand) Co., Ltd.(Korat)
ETA Mfg. (Thailand) Co., Ltd.
Hino Motor Mfg. Co., Ltd.
Bangkok Can Mfg. Co., Ltd.
The Siam Cement (Kaeng Khoi) Co., Ltd.
KAO Industrial (Thailand) Co., Ltd.
Sosuco Ceramic Co., Ltd.
Ronda (Thailand) Co., Ltd.
 

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
Variable Speed Drive for Air Compressors ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เครื่องอัดอากาศได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและในบางอุตสาหกรรมพลังงานที่ใช้ในเครื่องอัดลมอาจสูงถึง 30-40% ของพลังงานไฟฟ้าที่ให้ทั้งหมด หากมีการควบคุมการใช้พลังงานเครื่องอัดลมได้ก็จะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ 

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์สำหรับเครื่องอัดอากาศ (Variable Speed Drive for Air Compressors) เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดอากาศ  อุปกรณ์ VSD ใช้เทคโนโลยีแบบ Voltage Vector Control (VVC) ทำให้ประสิทธิภาพการควบคุมไม่ให้มีการสูญเสียพลังงานความร้อนในตัวมอเตอร์ (Derating) และมีอุปกรณ์กำจัดสัญญาณรบกวน (Harmonics Filters) ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องป้องกันการรบกวนสัญญาณควบคุมและยังส่งผลดีในการประหยัดพลังงานอีกด้วย

ข้อดีของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์สำหรับเครื่องอัดอากาศ 
 1. สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ของเครื่องอัดอากาศได้จากเดิมซึ่งคงที่ ทำให้ได้ความเร็วรอบที่เหมาะสมตามความต้องการทำงานในแต่ละลักษณะ และยังทำการควบคุมแบบ Closed Loop Control เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพคงที่อยู่ตลอดเวลา
  2. เพิ่มคุณภาพของชิ้นงานให้ถูกต้องตามความต้องการ และลดต้นทุนในการผลิต
  3. ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องอัดอากาศ ยืดอายุชิ้นส่วนของเครื่องอัดอากาศให้นานขึ้นเช่น ชุดกรองอากาศ ชุดทำอากาศอัด ชุดกรองน้ำมันเครื่อง ชุดแยกน้ำมันออกจากลมอัด และป้องกันการสูญเสียพลังงานของมอเตอร์
  4. ลดการกระชากไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องอัดอากาศแบบสตาร์-เดลต้า (Star-Delta Start) ทำให้ลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า โดยเฉพาะมอเตอร์เครื่องอัดอากาศที่มีขนาดใหญ่/แรงม้าสูง
  5. ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานตามความจำเป็นของเครื่องอัดลมในสภาวะ Load
 
 
 
ระบบอากาศอัด
Aluminium Compressed Air Piping System ระบบท่อและอุปกรณ์จ่ายอากาศอัดประสิทธิภาพสูง ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมไม่เกิดการรั่วซึม ไม่เป็นเป็นสนิม  ด้วยผิวที่เคลือบด้วยอโนไดซ์  ทำให้ผิวภายในท่อราบเรียบ ลดแรงเสียดทานของอากาศอัดที่อยู่ในท่อ ทำให้แรงดันตกคร่อมในท่อต่ำ  ทำให้ลมอัดสะอาดตั้งแต่ต้นทางคือ เครื่องอัดอากาศ จนไปถึงจุดใช้งานปลายทาง  ทำให้อุปกรณ์นิวเมติกส์  มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น  มีน้ำหนักเบา  ง่ายต่อการติดตั้งในที่สูง ลดปัญหาการรั่วซึมในระบบลมอัด  ประหยัดพลังงานมากขึ้น

ไม่มีงานเชื่อมหรือเกิดประกายไฟจึงมีความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% สามารถต่อ - ขยายไลน์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอผู้รับเหมา
 
  1. สามารถรองรับแรงดันสูงสุด 16 Bar
2. สำหรับระบบอากาศอัด ระบบสูญญากาศ ท่อก๊าซเฉี่อย
รับประกันการรั่วซึม 10 ปี
3. ชิ้นส่วนสำเร็จรูป รองรับการเชื่อมต่อกับระบบลมอัดได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยสูง ไม่มีงานเชื่อมจึงไม่มีงานประกายไฟใดๆ ไม่ต้องใช้กาว+เทปพันเกลียว 
4. สามารถนำอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก
 
ระบบอากาศอัด
Intelligent Compressors Control 1. ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศแบบสกรูทุกเครื่องในโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพเชิงพลังงาน สามารถผลิตอากาศอัดให้สัมพันธ์กับสภาวะการใช้งานที่แท้จริง
2. สามารถแสดงสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบอากาศอัดได้ ทั้งระบบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ เช่น  ชั่วโมงการใช้งานของเครื่องอัดอากาศ  ชั่วโมงการทำงานของชุดกรองอากาศอัด  ชั่วโมงการทำงานของเครื่องทำอากาศให้แห้ง
3. สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive / Inverter) ได้
4. ประสิทธิภาพในการผลิตอากาศอัดสูงขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นทั้งระบบ
 
  Features & Benefits :

1. Controls all brands of Screw / Reciprocating Compressors for Load / Unload or VFD control.
2. Controls Compressors having Pressure Switch or Electronic Microprocessor Controllers.
3. Controls up to 12 & up to 24 Compressors located at one or more places depending upon requirement.
4. Saves Energy through intelligent Control of multiple Compressors.
5. Single Pressure band precise control for the entire compressed air system.
6. Fail-Safe operation of Air Compressors.
7. Different operating modes for different demand patterns.
8. Energy Control mode provides Capacity Matched Sequencing for systems having different capacity Compressors.
9. Timer Rotation for systems having equal capacity compressors.
10. Equal Running Hours mode to facilitate uniform wear & tear of all Compressors in the system.
11. Power Fail Auto Restart function.
12. 28 Pressure Scheduling options dependent upon time of the day or week selectable from Metacentre controller or from remote PC
Individual Compressor status with local LED display or remote PC visualisation.
13. Daily Flash Report on efficiency.
Remote PC visualisation module displays & monitors entire compressed air system.
 
ระบบอากาศอัด
Intelligent Flow Control อุปกรณ์ควบคุมการไหลของอากาศอัด  

- ทำหน้าที่ควบคุมแรงดัน ปริมาณลมอัดอากาศอัดให้คงที่ ที่ +/-1 psi และเหมาะสมกับการใช้งานที่แท้จริง 
- ยืดสถานะ unload ของเครื่องอัดอากาศให้ยาวนานขึ้นทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
- ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ 10 - 25% ทั้งระบบ
- ทางบริษัทฯ มีโครงการที่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยมากกว่า 100 โครงการ  ช่วยชาติประหยัดพลังงาน ในระบบลมอัดมากกว่า 128 ล้านบาทต่อปี มีรางวัล ESCO Project Award เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จดังกล่าว
 
  1. Digital Electronic Closed Loop Feedback control with Microprocessor provides constant downstream or upstream pressure within +/- 1 psig (0.07 bar-g).
2. Microprocessor menu structure provides password protections & configurable parameters Fail Safe operation with fail-to-open flow control modules & additional automatic bypass.
3. Pressure drop across IFC System is less than 1 psig / 0.07 bar at nominal rated flow.
4. Built-in air dryer, filters, automatic condensate drain for instrument quality pilot air.
5. Analogue Input provided for compressed air flow meter & built-in software as standard.
6. Inlet & Outlet headers provided with No-Air Loss automatic electronic condensate drains.
7. Digital display of Inlet, Outlet & Target pressure & Optional PC connectivity.
8. Programmable weekly scheduler for 28 pressure set points.
9.Rugged design with enclosure to suit tropical weather.
 

 

 

Top