Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รายละเอียดผู้ให้บริการ


รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการให้ ESCO เข้าไปดำเนินการการอนุรักษ์พลังงานให้มีดังต่อไปนี้
หากท่านต้องการติดต่อกับสถานประกอบการ ติดต่อได้ที่ ESCO Information Center
โทรศัพท์ : 023451250-51 email : admin@thaiesco.org

รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท สตาร์ก เอเนอจี จำกัด
รายละเอียด
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2558
ประสบการณ์ 8 ปี
ทุนจัดตั้ง 1 ล้านบาท
บุคลากร 10 คน  
ที่ตั้ง เลขที่ 19/12 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
ภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 021016862 
โทรสาร  
จุดเด่นของบริษัท
Website https://www.starkenergy.co.th/  

 

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานแสงอาทิตย์

 

รายละเอียดความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการพลังงาน
บริษัทในกลุ่ม ไทย เยอรมัน เอเนอร์จีจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 ด้วยวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานในระดับมืออาชีพ แก่กลุ่มลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพานิชย์ รวมไปถึงบ้านพักอาศัย โดยประกอบไปด้วยบริษัทในเครือฯทั้งหมด 3 บริษัท โดยแต่ละบริษัท มีหน้าที่ช่วยเหลือกัน ด้วยจุดมุ่งหมายในการจาหน่ายและบริการสินค้าที่มีคุณภาพและความชานาญที่ดีที่สุดแก่ทุกกลุ่มลูกค้าของเรา
พลังงานแสงอาทิตย์
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านในแต่ละสาขาวิศวกรรม ประกอบด้วยวิศวกรรมนาโน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีประสบการณ์ทางานในสาขาพลังงานมากกว่า 10 ปี จึงเป็นจุดเด่นของบริษัทในกลุ่ม ไทย เยอรมัน เอเนอร์จีของเรา ซึ่งแตกต่างจากบริษัทวิศวกรรมทั่วไปที่เพิ่งพัฒนาขยายตลาดมาดูแลลูกค้าในด้านพลังงาน ด้วยความพร้อมในด้านความรู้ความสามารถของบริษัทฯ เรานี้ จึงทาให้เรามั่นใจในการนาเสนอมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆอย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพ โดยมิใช่เป็นเพียงผู้ขายหรือติดตั้งระบบใด ระบบหนึ่ง แต่เป็นผู้บริหารจัดการ การประหยัดพลังงานด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มีเข้าด้วยกันอย่างได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

ผลงานที่เคยดำเนินงาน
 
 

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน

 

 

Top